top of page

Van İpekyolu Belediye Merkezi, 2016

Üstten görünüş

Kuzey yönünden görünüş

Kuzeybatı yönünden görünüş

Gece görünüşü

Avludan görünüş

Güneydoğu yönünden görünüş

Parktan görünüş

Maket

Maket

Mimari Müellif: Korkut Yıldırım

Yardımcılar: Yağmur Göksüzoğlu, Berkay Oskay

Peyzaj Projesi: Süveyda Bayraktar Atagür

 

 

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

 

Van İpekyolu Belediye Merkezi’nin yer alacağı alan, kent merkezinde, yoğun insan trafiğine ve ana ulaşım yollarına yakın, etrafında kültürel ve eğitim donatılarının olduğu,  batı tarafında park olarak tasarlanacak bir alanın varlığı sebepleriyle ,  çekim merkezi olacak yüksek potansiyele sahip bir noktadadır.

Bu bağlamda proje ele alınırken, parkla ilişki kurarken batı güneşinin istenmeyen etkilerine maruz kalmayacak, çalışma konforunun ön planda tutulduğu ofis bölümlerinin yönlenmesi binanın ana kurgusunu oluşturmuştur.

Proje arsasının kuzey güney doğrultuda olması sebebiyle, bu yönde oluşturulan sirkülasyon – servis bloğu yapının ana omurgasını teşkil etmektedir. Diğer fonksiyonlar bu omurgaya takılan birer kütle olarak yapının mimari kurgusunu oluşturur. Ofis blokları kuzey, güney ve doğu yönlerine baktırılmıştır. Sirkülasyon bloğu park tarafına açılarak, çalışan insanların bina içerisinde dolaşırken park manzarasından eşit şekilde faydalanmalarını sağlarken,  parktan bina içerisindeki devinimin görünmesinin binaya canlılık kazandırması düşünülmüştür. Bu yöne bakan cephe dikey güneş kontrol elemanlarıyla güneşin istenmeyen etkisinden korunmuştur.    

Belediye Merkezi bina kütlesiyle, park arasında bir ara mekan oluşturularak iki mekan arasında ölçek olarak ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bu ara mekan ‘Saçak’ ve ‘Avlu’ olara ele alınmıştır.

Saçak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’yle, İnkilap2 Sokak arasında üstü korunaklı bir yaya aksı oluşturmaktadır. Avlu ise binanın girişlerinin olduğu merkezi bir alan olarak ele alınmıştır. Park tarafında ‘Avlu’nun karşılığı olarak ‘Tören Alanı’ oluşturulmuştur.

 

Meclis Salonu ve Çok Amaçlı Salon geniş açıklıkları sebebiyle statik açıdan üst üste yerleştirilmiştir.  Sosyal merkez, Belediye binasından bağımsız çalışacak, haftasonları da hizmet verebilecek şekilde düzenlenmiştir. Fuayeden, ana binaya bağlantı verilmiştir.

Avlunun altı kapalı otopark olarak düzenlenmiş, buradan avluya çıkış imkanı sağlanmıştır.  Parka  ve avluya bakan kafe bu noktaya canlılık getirecektir.

 

Belediye binalarının kolay ulaşılabilir, mekanların kolay algılanabilir olması gerektiğinden,  binanın plan kurgusu oldukça basit çözülmeye çalışılmıştır. Ofisler kuzey  güney ve doğu kenarlarına yerleştirilmiştir. Ortada oluşturulan galeri boşluğu sayesinde bütün katların algılanabilir olması, atriumun ortasında açık ana merdiven düzenlenerek kolay erişilebilir olması sağlanmıştır. Ofislerin içleri esnek kullanıma olanak verecek şekilde açık ofis olarak düzenlenmiştir.

 

Yaya ve Araç Sirkülasyonu - Park ve Yapı Bütünleşmesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve İnkılap 2. Sokak ile birinci derece etkileşim gösteren proje alanına ulaşımda, imar planının tarif ettiği doğrultuda yakın çevresi ile ulaşım planı da ele alınmıştır. Bu şekilde alan ile ikincil etkileşimi olan ve ulaşımda artı etki sağlayan İnkılap Sokak da ön plana çıkmaktadır.

Belediye merkezi yapısının alanda odak yapı olması ve kentin gelişimini doğrudan etkileyecek bir nokta oluşturmasının yanı sıra proje alanının batısında yer alan ve mevcut durumda depo alanı olarak işlev gören parselin ileride ticari alan olarak dönüşecek olması da alana erişecek araç sayısının artmasını sağlayacaktır. Bu nedenle mimari ve peyzaj tasarımının yanı sıra planlı bir gelişime olanak sağlayacak şekilde ulaşım kararlarının tasarıma entegre edilmesi olumlu bir etki sağlayacaktır.

 

İmar planında 25m olarak tanımlanmış Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi refüj yol ayrımı ile iki şerit geliş ve iki şerit gidiş araç sirkülasyonunun yanı sıra, uygun olan noktalarda araç park ceplerinin oluşturulması ile disipline edilmiş, yaya kullanımı da göz önünde bulundurularak yeterli kaldırım genişlikleri sağlanmıştır. Öte yandan alan ile etkileşim gösteren bir diğer sokak olan İnkılap 2. Sokak'ın mevcut kullanımında sahip olduğu konut dokusu ile birlikte yol üstü araç parklanmalarının yoğunlukla görüldüğü bir yer olması nedeniyle, imar planında tanımlanan 10mlik genişliğin tek şerit araç yolu, tek taraflı araç park yeri ve çift taraflı kaldırım alanı oluşturması, yolun disipline edilmesi açısından önem taşımaktadır. Ara dikey araç bağlantılarının çift yönlü sağlanabildiği İnkılap Sokak ve Y. Mehmet Efendi Caddesi de bu doğrultuda alanın ulaşımına katkı sağlamaktadırlar. 

Ulaşım ağı ile entegre yaya girişlerinin yer aldığı projede saçak altı yaya bağlantılarının yol üstü yaya geçitlerine dönüşmesi ile kentsel dokuyla ilişkili yaya sirkülasyonu kurgulanmıştır.

bottom of page