top of page

Uşak Belediyesi Hizmet Binası,2013 

Kesit

Cephe

Plan

Vaziyet Planı

Maket

Maket

Maket

 

Uşak Belediyesi Hizmet Binası kentsel dönüşümün başladığı yeni oluşturulacak 'Kent Merkezi' içerisinde yer almaktadır. Proje arsasının, yeni dönüşen bu kentsel alanın, şu anki kent merkezine en yakın olan batı tarafında olması, mevcut kent merkezinden bu alana ilk gelinen  bir 'Odak Noktası', ve kentsel dönüşüm alanına geçişin sağlandığı bir 'Kentsel Kapı' olması öngörülmüştür.

Bu bağlamda proje arsasına yapılacak yapının, batı tarafındaki görece devinimin yüksek olduğu yol çeperinde odak noktası oluşturacak bir 'Kent Meydanı' oluştururken, doğu tarafındaki daha sakin olan dönüşüm alanına geçişe olanak verecek bir formunun olması düşünülmüştür.

 

Binanın şekillenmesinde yayalarının bu dolaşım kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Eş kenar üçgen bir çatı izinin altında binanın batı cephesi içe çekilerek, kentsel dönüşüm alanına geçişe olanak verirken, bıraktığı negatif boşlukla bir saçak oluşturarak binanın önündeki açık kamusal alanla ilişkisini güçlendirmektedir.

Batı cephesinin bu geri çekilmesi eylemi, batıya yönlenmeyi minimize ettiğinden güneş kontrolü açısından da olumlu olmuştur. Bu yöne bakan cephe dikey güneş kontrol elemanlarıyla güneşin istenmeyen etkisinden korunmuştur.

 

Binanın üçgen formda olması proje arsasında iki açık kamusal alan yaratmıştır. Batı yönünde Kent Meydanı, doğu yönünde Park.

Hizmet Binasının ana girişi gün içerisinde oldukça hareketli olan Kent Meydanı tarafından verilmişken, bütün sosyal alanlar daha sakin olan Park tarafında düzenlenmiştir. Binanın otoparktan da girişi vardır.

 

Çok amaçlı salon yine doğu tarafında fakat toprak altında düşünülmüştür. Önünde yaratılan Alt Meydan kendi içerisinde özelleşmiş, üçüncü bir açık kamusal alan oluşturmuştur. Kent Meydanı ile Alt meydan arasındaki kot farkı Amfi olarak düzenlenmiş, Alt Meydan etkinlik meydanı haline getirilmiştir. Kent meydanın altı kapalı otopark olarak düzenlenmiş, buradan Alt Meydana servis imkanı sağlanmıştır. Alt meydan yeme-içme birimleriyle zenginleşen bir kamusal mekan olmuştur.

 

Zemin kotta doğu taraftaki kamusal alan yeşil alan olarak düzenlenmiş, kafe, kreş gibi birimler bu yönde bağımsız çözülerek, çalışma saatleri dışında da kullanıma uygun olması düşünülmüştür. Üzeri büyük bir pergolayla örtülen bu alan hizmet binasıyla daha serbest bir ilişki kurmaktadır.

Belediye binalarının kolay ulaşılabilir, mekanların kolay algılanabilir olması gerektiğinden,  binanın plan kurgusu oldukça basit çözülmeye çalışılmıştır. Ofisler eşkenar üçgen formunun kuzey ve güneydoğu kenarlarına yerleştirilmiştir. Ortada oluşturulan galeri boşluğu sayesinde bütün katların algılanabilir olması, atriumun ortasında açık ana merdiven düzenlenerek kolay erişilebilir olması sağlanmıştır. Kuzey ve güneydoğu kanatlarında yangın merdivenleri ve tuvaletler düzenlenmiştir. Ofislerin içleri esnek kullanıma olanak verecek şekilde açık ofis olarak düzenlenmiştir. Doğal ışık ve havalandırmaya imkan sağlayacak şekilde arşivler bodrum katta tertiplenmiştir.

 

Meydanın altında kapalı , binanın kuzeyinde yol kenarında cep otoparklar düzenlenmiştir.

bottom of page