top of page

TOKİ-Konya Meram Gödene 804 Konut, Ticari Merkez, Cami Projesi ,2015 

Kuşbakışı Görünüm

Batı Yönünden Kuşbakışı Görünüm

Meydan

Çarşı Ofis

Çarşı Ofis

Sokak Görünümü

Sokak Görünümü

Avlu Görünümü

Mimari Müellifler: Korkut Yıldırım , Harun Ekerbiçer

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

 

Toplam 124,532 m² brüt inşaat alanına sahip yerleşkede 51 adet bloğa yayılmış 804 konut birimi( 529 Adet 2+1 ve 275 Adet 3+1 ), 1 adet çarşı ve ofis bloğu ,1 adet cami  ve 4 adet yeraltı açık otopark bloğu yer almaktadır.

 

Eğimli bir topoğrafyaya sahip arsa üzerindeki yerleşimde prensip olarak eğime paralel lineer bir çözüme gidilerek blokların doğal kotlara oturmasi sağlanmıştır. Bu çözüm hem inşaat kolaylığı ve maliyeti hem de kullanıcılar için önemli avantajlar sağlamıştır.

 

Projedeki konut bloklarının bir araya getirilmesinde “Alt Mahalle Kümelerinin” oluşturulması esas alınmıştır. Bu alt kümeler ile “Komşuluk” biriminin güçlenmesi, yerleşkedeki her bireyin kendi bulunduğu alt gruba olan sahiplenmesini sağlayarak bir aidiyet olusturulması hedeflenmiştir. Her küme içerisinde yer verilen düşük ölçekli sosyal donatılar da bu ilişkilerin güçlenmesini sağlamıştır.

Konut birimleri doğal havalandırma ve ışıktan azami fayda sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  En az 2 cepheye sahip birimlerde kullanıcıların az katlı blok kurgusu içerisinde doğadan kopmadan bir yaşam sürmeleri hedeflenmiştir

 

Yerleşke boyunca araç trafiğinin kullanıcı kolaylığını göz ardı etmeden yaya trafiğinden ayrılması hedeflenmiş ve ana araç sirkülasyonu eğime paralel devam eden bir iç yol ile sağlanmıştır. Arsa genelinde eğimi de kullanarak 4 adet otopark bloğunun yer altına alınmış bu cözüm yaya ve yeşil alan kullanımını artırmıştır.

 

Bütün bu kümelerin bir üst ölçeğindeki odak noktasını  çarşı/ofis bloğu ve caminin çevrelediği semt meydanı oluşturur. 6 katlı ofis bloğu 2 katlı çarşı bloğunun üzerinden yükselerek bölge için aynı zamanda bir landmark oluşturur.

bottom of page