top of page

İzmir Opera Binası  ,2010 

Gece görünüşü

Görünüş

İç mekan

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

 

Proje arsası ve çevresinin değerlerini ele aldığımızda, alanın deniz kenarında olması ve mevcutta bir balıkçı barınağı olması, yerleşim bölgesinin iç kısımlarına  kıvrılan ana ulaşım aksının yanında bulunması, yeşil alan düzenlemesine olanak verecek dolgu alan, spor tesis alanları, yoğunluklu konut alanları ve yakın çevredeki eğitim yapılarının mevcudiyeti bu alanın artı potansiyelleri olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Projenin çıkış noktası bu potansiyelleri kullanarak burada kent ölçeğinde bir çekim  merkezi yaratmak isteğiydi. Bunu yaparken de gelişmesi öngörülen bu bölgenin kent meydanının burada tasarlanması gerektiğine karar verildi. Diğer yerleşim yerlerinden buraya deniz yoluyla ulaşılabilmesi için bir rıhtım ve iskele yapılması, mevcut barınağın modern bir marinaya dönüştürülmesi, gezi parkı, yeme – içme mekanları, küçük satış birimleri yapılması,  opera binasının yapımıyla hareketlenecek  bu alanı  günün her anı  canlı tutacak bir çekim merkezi haline getirecektir.

 

Tasarım aşamalarına baktığımızda öncelikli olarak ulaşım analizlerinden yola çıkılarak yol-yaya akslarının, kent meydanı alanının ve deniz ulaşım istasyonu yerlerinin belirlenmesi, daha sonra da yapılacak opera binasının bu bağlamda ele alınması şeklinde gelişmiştir.

 

Ulaşım Kararları

Araç Yolları: 

Bina parselinin önünden geçen 2040 no'lu sokağın taşıdığı trafik yükü  gözönünde bulundurulduğunda yolun ötelenmesi  öneri meydan ve park alanınındaki yaya hareketlerini kesintiye uğratacağından binaya olabildiğince yakın geçilirilerek bina giriş platforfumunun altında kalması  planlanmıştır. Binanın kapalı otopark giriş çıkış bağlantıları giriş platformunun altında bu yoldan verilmiştir. Opera binası ve konut alanı arasında kalan yol servis yolu gibi düşünülmüş olup depo ve atölye girişleri, sanatçı araç girişleri bu yoldan verilmiştir.

Deniz Ulaşımı:

İzmir merkezden ve diğer semtlerden alana gelmek isteyenler için yapılması düşünülen iskele, iç yerleşim bölgelerinden sahile gelen ana aksın ucuna konumlandırılması planlanmıştır. Mevcut barınağın iyileştirilerek marina haline dönüştürülmesi bu alanın prestijli bir çekim noktası haline gelmesini sağlayacaktır.

 

Yaya Aksları:

İç yerleşim bölgesiyle sahili bağlayan ana aks 1.derece yaya ulaşım yolunun yanısıra opera ve yüksek katlı konut alanı arasında kalan yolun devamında marinave sahil boyunca devam eden rıhtım gezi yoluyla birleşen 2.cil bir yaya aksı oluşturulmuştur.

 

Yönlenme

Opera binası, iskele, kent meydanı doğrultusunda, anayola ve yaya aksına paralel, sahilden içeriye doğru kıvrılan yol tarafından gelişte cephenin algılanabileceği şekilde yönlenmiştir.

 

İç çözümleme

Binanın çözümlemesine baktığımızda bina ön fuaye girişi yoldan 4 metre kaldırılarak oluşturulan platformdan verilirken, yol kotunda zemin kat kullanımı fuaye altında kapalı otopark olarak tasarlanmıştır.

 

Büyük salon hacmi  kendisini çevreleyen fuayelerden  galeri boşluklarıyla  koparılarak bağımsız bir kütle olarak vurgulanmış, fuayelerden salona girişler köprüler vasıtasıyla sağlanmıştır.

 

Binanın kuzey tarafındaki arsa kullanımı sanatçılara, idari ve teknik personele bırakılırken, sanatçı ve idare girişi binanın bu tarafından verilmiştir. Vip girişi binanın ön cephesinden yol kotundan verilmiştir.

 

bottom of page