top of page

İnegöl Belediyesi Hizmet Binası, 2016

Avlu

Avlu

Vaziyet Planı

Vaziyet Planı

Zemin Kat

Zemin Kat

1 kat

1 kat

Maket

Maket

Maket

Maket

Mimari Müellif: Korkut Yıldırım

Yardımcılar: Yağmur Göksüzoğlu, Berkay Oskay

Peyzaj Projesi: Süveyda Bayraktar Atagür

 

 

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

İnegöl Belediyesi Hizmet Binası’nın yer alacağı alan, kent merkezinde, yoğun insan trafiğine ve ana ulaşım yollarına yakın, etrafında kültürel ve eğitim donatılarının olduğu,  doğu tarafında Tören Alanı’yla başlayan ve Bulvar boyunca, Kuğulu Park ve Kültür Parkı olarak devam eden yeşil alanın varlığı sebepleriyle, çekim merkezi olacak yüksek potansiyele sahip bir noktadadır.

Proje arsası 1.derecede kuzeyde Adnan Menderes Bulvarı’ndan cephe almaktadır.  Bu bağlamda proje ele alınırken binaya ana yaklaşımın Adnan Menderes Bulvarı’ndan olacağı öngörülmüştür.

Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan arsa yarışma kapsamında elde edilmek istenen binaya göre büyük olduğu görülmüştür. Bu sebeple bina konumlandırılırken kavşağa, tören alanına, hükümet meydanına yakın olacak şekilde arsanın doğu tarafına dayanmış, batı tarafında, ileride ihtiyaç halinde genişlemeye olanak verecek rezerv  bir alan park olarak düzenlenmiştir.

Binanın oluşumunda örnekleri Bursa’da da bulunan Osmanlı Hanlarının bir avlu etrafında şekillenen kurgusu referans alınmıştır.  

Avlunun tamamen ofis kütleleriyle izole, kapalı bir avlu olmasının önüne geçmek için Başkanlık bloğu Heykel Parkı tarafına doğru açılı bir şekilde döndürülerek Avlunun dışarıya açılmasına olanak vermiştir. Avlu ile Belediye Meydanı arasında oluşturulan kot farkı avludaki yaşantıyı daha özelleştirirken, bu alan kentlinin ve belediye çalışanlarının sosyal buluşma noktası olması düşünülmüştür. Avlu kotunun zeminden bir kat aşağıda olması birinci bodrum katının da doğal ışıktan faydalanmasına olanak vermiştir.

Zemin katta Protokol Meydanı, Hükümet Meydanı, Ahmet Ufuk Tokcan Sokak, Başaran Sokak yönlerinden avluya yaya geçirgenliğini arttırmak için bina içinde pasajlar oluşturulmuştur. Bu sayede ‘Avlu’ odak noktası haline gelmiştir.

Belediye binalarının kolay ulaşılabilir, mekanların kolay algılanabilir olması gerektiğinden,  binanın plan kurgusu oldukça basit çözülmeye çalışılmıştır.  Ofis bloklarının avlu etrafında kurgulanması,  doğal ışıktan faydalanan cephe yüzeyini arttırmıştır.  Her blokta avlu tarafında oluşturulan galeri boşluğu sayesinde bütün katların algılanabilir olması, atriumun ortasında açık ana merdiven düzenlenerek kolay erişilebilir olması sağlanmıştır. Ofislerin içleri esnek kullanıma olanak verecek şekilde açık ofis olarak düzenlenmiştir.

Meclis Salonu ve Çok Amaçlı Salon geniş açıklıkları sebebiyle statik açıdan üst üste yerleştirilmiştir.  Restaurant, kreş, çok amaçlı salon Belediye binasından bağımsız çalışacak, haftasonları da hizmet verebilecek şekilde düzenlenmiştir. Mesai saatlerinde ulaşılabilirlik açısından herbirinin fuayelerinden, ana binaya bağlantı verilmiştir.

Belediye Hizmet Binasının 2. Bodrum katında kapalı otopark olarak düzenlenmiş, buradan avluya çıkış imkanı sağlanmıştır.  Avluya canlılık getirmesi açısından küçük bir yeme-içme birimi yerleştirilmiştir.

Yaya ve Araç Sirkülasyonu - Park ve Yapı Bütünleşmesi

Adnan Menderes Bulvarı ve Park Caddesi birinci derece etkileşim gösteren proje alanına ulaşımda, imar planının tarif ettiği doğrultuda yakın çevresi ile ulaşım planı da ele alınmıştır. Bu şekilde alan ile ikincil etkileşimi olan ve ulaşımda artı etki sağlayan Ahmet Ufuk Tokcan ve Başaran Sokak da ön plana çıkmaktadır.

Belediye merkezi yapısının alanda odak yapı olması ve kentin gelişimini doğrudan etkileyecek bir nokta oluşturması alana erişecek araç sayısının artmasını sağlayacaktır. Bu nedenle mimari ve peyzaj tasarımının yanı sıra planlı bir gelişime olanak sağlayacak şekilde ulaşım kararlarının tasarıma entegre edilmesi olumlu bir etki sağlayacaktır.

İmar planında 30m olarak tanımlanmış Adnan Menderes Bulvarı refüj yol ayrımı ile iki şerit geliş ve iki şerit gidiş araç sirkülasyonunun yanı sıra, uygun olan noktalarda araç park ceplerinin oluşturulması ile disipline edilmiş, yaya kullanımı da göz önünde bulundurularak yeterli kaldırım genişlikleri sağlanmıştır. Öte yandan alan ile etkileşim gösteren bir diğer sokak olan Ahmet Ufuk Tokcan Sokak'ın alana araç ulaşımında önem taşımaktadır. Kapalı otopark girişi yine bu sokaktan verilmiştir, yol üstü araç parklanmaları yapılmıştır.

İmar planında görünen Belediye hizmet alanı ile Tören alanı arasındaki 25m.lik araç yolu iptal edilerek servis ve protokol araçları için çift şeritli bir yol haline dönüştürülmüştür. Belediye alanınTören alanıyla bütünleşmesi sağlanmıştır.

 Ulaşım ağı ile entegre yaya girişlerinin yer aldığı projede pasajların yaya bağlantılarının yol üstü yaya geçitlerine dönüşmesi ile kentsel dokuyla ilişkili yaya sirkülasyonu kurgulanmıştır.

 

PEYZAJ MİMARİSİ RAPORU

Resmi kurumların mesai saatlerinde yoğun kullanıma sahip olması, mesai saatleri sonrasında ya da haftasonlarında tenha bir alana dönüşmeleri ile sonuçlanmaktadır. Kentin merkezi niteliği taşıyan bu alanın yalnızca belirli saatler veya günlerde değil, sürekli kullanım potansiyelini ön plana çıkartmak adına, peyzaj tasarımında meydan ve park işlevleri bir arada ele alınmıştır. Bu şekilde hem kent sakinlerince kullanılacak ve onların rekreasyonel ihtiyaçlarına karşılık verecek kamusal bir mekân hem de kamuya hizmet edecek belediye yapısının bütünleşmesi mümkün olacaktır.

Önerilen belediye yapısının, ana yaya ve araç yoğunluğunu alana taşıyacak olan Adnan Menderes Bulvarı’ndan olan algısı, sahip olduğu çökertilmiş meydan açıklığı ve ona yönlenen hemzemin su elemanlarının da katkısı ile görsel bir odak meydana getirmektedir. Etkinlik alanı- amfisi ile işlev yüklenen ortak açıklık, insan ölçeğinde bir mekân oluşturarak avlu kullanımına atıfta bulunmaktadır. Bu şekilde yapı bir yandan meydanı domine eden bir unsur olarak ön plana çıkarken, diğer yandan insan ölçeği ile ilişkilenen ve mekan hissi sağlayan mimari bir kurgu oluşturmaktadır.

Yapılan peyzaj projesi ile yayalara erişilebilir ve davetkâr bir mekân sunulurken, alanın doğusunda yer alan heykel parkının da belediye yapısı ile entegrasyonu sağlanmaktadır. Bu şekilde heykel parkının rekreasyonel kullanımının yanı sıra, resmi kutlamalar amaçlı etkin kullanılması durumu ortaya konulmamta, ayrıca heykel parkı ile belediye yapısı arasında kalan bağlantı yolunun yayalaştırılması ile oluşan güçlü aksın resmi kullanımlarda protokol girişleri için özel olarak kullanılabilecek bir bağlantı sağlanması mümkün olmaktadır.

Proje alanının sahip olduğu ağaç dokusu, alanı çevreleyerek üçüncü boyutta da mekân hissini desteklemektedir. Ayrıca kamusal alanların ihtiyaç duyduğu gölgelik alanlar sunmaktadır. Bu bitki dokusunun geliştirilmesi ve yapısal tasarım ile ilişkilendirilmesinde, yönlendirici formda kullanılmış ağaçlar kadar, renkleri ve kokuları ile de ilgi çekecek çalı ve yer örtücülere yer verilmiştir.

Yapının yaya geçişlerine olanak sağlayan kurgusu, yaya sirkülasyonunu belediye yapısı ile ilişkilendirmeyi mümkün kılmıştır. Bu şekilde sert zeminlerin bitkisel alanlar ile birlikte yönlenmesi ve genel peyzaj kurgusunu oluşturması hedeflenmiştir.

Alanın kuzeybatısında bırakılan rezerv alan, meydan ile ilişkilenen park olarak değerlendirilmiş ve oturma, dinlenme amaçlı kullanımlar için kurgulanmıştır.

bottom of page