top of page

İBB Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi   ,2008

Mimari Ekip: Hüseyin Yalçın Sağlıkova, Burak Sağlıkova, Korkut Yıldırım

 

 

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

 

            1.GENEL YERLEŞİM

           

            İhtiyaç programının yoğunluğu gözönünde bulundurulduğunda, tarihi kentsel doku içinde çok sınırlı konumda olan yerleşim alanının tiyatro binasının gerektirdiği kitlesel form ile bütünleşmesine özen gösterilmiştir. Koruma kararları da gözönünde bulundurularak 49 no'lu parsel haricindeki tüm parselleri mümkün olduğunca kullanan bir plan şeması tercih edilmiş; bu vesile ile de mevcut çevre dokusunun   ve özellikle referans kabul edilen Beyoğlu Vergi Dairesi vb. yapıların gabarisi  altında kalınarak çözümlenmiş ve toprak altında mümkün olduğunca az yapılanmaya gidilerek İstanbul'un yeraltındaki tarihi dokusundan kaynaklanan ve zaman zaman inşaatların aksamasına neden olan muhtemel gecikmelerin önüne geçilmeye çalışılmış ve ekonomi temin edilmeye çalışılmıştır.

            Eski Beyoğlu Vergi Dairesi binasının korunarak Şehir Tiyatroları Müzesi ve tiyatro  okuluna dönüştürülmesi  düşünülmüş,yeni bina ile bir iç avlu oluşturularak bütünleşmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

            Binaya Şişhane otoparkından, İstiklal Caddesi yönünden ve Galata Kulesi'nden gelen aksların kesiştiği, Haliç manzarasına hakim, toplanma mekanı olarak öngörülen bir noktadan girilmesi uygun görülmüştür.

            Fuayelerden eski vergi dairesi ile bütünleşmeyi temin eden iç avluya gerek merdivenler vasıtası ile gerekse 44.00 kotundan düz ayak çıkış verilmiş olup , gerektiğinde avludan da faydanılması yoluna gidilmiştir. Yolcuzade İskender Caddesi cephesinde yer alan ön fuaye ile kısmi fuayelerin Haliç ve Şişhane meydanına hakim olması ile eski şehrin görüntüsüne yönlendirilmeye çalışılmıştır.

            Servis girişi İlk Belediye Caddesi'nden verilirken; sanatçı ve personel girişi  iseYolcuzade İskender Caddesi üzerinden Büyük Hendek Caddesi'ne paralel bir yaya yolu ile yönlendirilmiştir.

 

             2.BİNA İÇİ YERLEŞİM

 

            Arazinin Haliç'e hakim ön cephesinden 44.00 kotuna çıkılarak , taşıyıcı görevinin yanısıra güneş kırıcı fonksiyonu da gören ayaklar altından ön lobiye girilmektedir.Bilet gişelerinin de bulunduğu ön lobi, giriş istikametinin sağ tarafından bulunan Çocuk Tiyatrosunun yanısıra giriş istikametinden 48.00 kotundaki fuayeye çıkılarak ulaşılan Ana Salon ve Deneme Tiyatrosuna da hizmet vermektedir.

            Arazinin Ana Salon ile Büyük Hendek Caddesi ile arasında kalan kısmında kuzeybatı -güneydoğu ekseninde konumlandırılmış olan ve 48.00,45.00 ve 42.00 kotlarını kullanarak her 3 salona da hizmet eden “Servis Üniteleri Bandı” yeralmaktadır.Sanatçı ve personel girişinin 45.00 kotundan verildiği bu bantta ihtiyaç programında sahne arkası olarak tanımlanan servis mekanları ve idari mekanlar bulunmakta olup bunların her 3 salonla irtibatı her türlü personel ve ihtiyaç sevkiyatına imkan tanıyacak olan düşey ve yatay sirkülasyon elemanları ile temin edilmektedir.

Salon altı olarak tanımlayabileceğimiz 40.00 kotunda ise depo,depo ile bağlantılı olması gereken atölyeler,teknik hacimlar ve sahne altı teknik alanı bulunmaktadır.

Giriş kotundaki Çocuk Tiyatrosunun üzerinde bulunan Deneme Tiyatrosu , “Servis Üniteleri Bandı”şematik olarak kuzeybatı-güneydoğu eksenindeki  devamı olup giriş Ana Salon fuayesinden verilmektedir.

 

            3.TASARIM AŞAMASINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULAN KRİTERLER

 

  • 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'a yakışır mimari ve işleyişe sahip bir tesis tasarlanması

  • Özellikle giriş,fuaye ve salon bağlantıları vasıtası ile yaşayan ve cezbeden hareketli mekanlar yaratmak

  • Salonun her noktasında bulunan izleyicinin aynı kalite ve konforda oyun izleyebileceği bir mekan

  • Sağlıklı ve iyi işleyen salon-servis bağlantıları

  • Hareketli, ferah ve aydınlık olduğu kadar işletme maliyeti düşük ortak kullanım alanları

  • Eski Vergi Dairesi ile bütünleşmeyi temin ederken aynı zamanda cezbeden ölçülü şeffaflık

bottom of page