top of page

Esenler Oruçreis Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 277 Konut, 2020

Proje Arsası : İstanbul, Esenler Oruçreis Mahallesi

Proje Alanı : 14.488 m²

Toplam İnşaat Alanı : 54.830 m²

Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı: 277 Adet Konut + 35 Adet Ticari Birim

 

Verilen Mimari Proje Hizmetleri:

Konsept Proje

Avan Proje

Uygulama Projeleri

Proje, geleneksel mimarinin ‘Şekilsel’ özelliklerini taklit etmeye çalışmadan ama yüzyıllar boyunca aktarılan bilgi birikim mirasının özünü kavrayıp, ‘Anlam’ bağlamında çağdaş anlayışları ve teknikleri kullanarak günümüz ihtiyaçlarına yanıt veren bir anlaşıyla ele alındı.

Konut altı dükkan kullanımı, dükkanların arkadla birbirine bağlanması, meydan, çarşı gibi çözümler geleneksel şehircilik anlayışımız bağlamında değerlendirilebilir.  

Sokak dokusuna ve ölçeğine uyacak şekilde gabarisi değişen kademeli bloklar, cumba ve açık çıkmalarla hareketlenen cephe kurgusuna sahiptir.  Cephelerdeki değişken malzeme kurgusu, tuğla ve ahşap gibi gelenekselden referans alan malzemeleri farklı renk ve dokularda kullanarak, cephedeki monoton etkinin kırılmasını ve cephelerin ayrışmasını sağlamıştır.

Proje,  ticari hareketliliğin olduğu sokak kotu ile araç trafiğinden yalıtılmış sakin bahçe kotu olmak üzere 2 farklı kotta ele alınmıştır. Kapalı site mantığında yapılmamasına rağmen sokak tarafından bahçe tarafına kot farkından dolayı geçiş olmadığından konut sakinleri açısından mahremiyet sağlamaktadır. Blokların hem ticari birimlerin bulunduğu sokak kotundan , hem de bahçe tarafından girişi bulunmaktadır.  Komşuluk kültürünün devam etmesine ve konut sakinlerinin sosyalleşmesine  olanak veren ortak kullanım alanları, bahçe kotunda blok altında kapalı sosyal alanlar ve çocuk oyun alanları olarak planlanmıştır.

 

Ana caddeden sokağa doğru yaya akışını sağlamak ve bölgeyi canlandırmak için sokak boyunca zemin katlarda ticari birimler yapılması düşünülmüştür. Bu mahalle sakinleri için de bir çekim alanı oluşturacak ve bölgeye ekonomik katkı da sağlayacaktır. Ana yaya strüktürünü oluşturan bu aksın tek düzeliğini gidermek, mekan zenginliği yaratmak ve ticari kullanım cephesini arttırmak için ufak meydanlar oluşturulmuştur.  Bu alanlar mahallelinin buluşma alanı olacak ve mahalle kültürünün yaşanmasına katkı sağlayacaktır.

Proje 14.488m² arsa üzerine toplam 54.830 m² inşaat alanına sahip  9 konut bloğu 1 adet ticaret bloğundan oluşmaktadır. Projede, 217 adet 2+1, 60 adet 3+1 daire olmak üzere 277 adet konut, 35  adet dükkan vardır. 10.525 m² yeşil alana sahiptir. Blokların ve bahçenin altında 3 katlı otopark yapısı vardır. 329 adet kapalı, 51 adet açık olmak üzere toplam 380 araçlık otopark planlanmıştır.

Blok girişleri, arka bahçe çıkışları, otoparktan bloklara girişler, peyzaj alanları,  yayaların dolaştığı tüm alanlar engelliler için ulaşılabilir olacak şekilde düzenlenmiştir. Yeterli sayıda açık ve kapalı engelli otoparkı blok girişlerine yakın olacak şekilde konumlandırılmıştır.

Blokların ortasında yer alan, araç trafiğinden yalıtılmış açık alanlarda yapılan peyzaj tasarımı , oturma alanları,  spor alanları ve çocuk oyun alanları  ile her yaştan kullanıcıya rekreasyonel etkinlik alanları sunmaktadır.

 

 

bottom of page