top of page

Edirne Konut Geliştirme Projesi, 2022

Proje Arsası: Edirne, Demirkapı Mahallesi

Proje Alanı: 32.923 m²

Toplam İnşaat Alanı: 28.205 m²

Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı: 100 Adet Konut + 1 Adet Sosyal Tesis Birimi

 

Verilen Mimari Proje Hizmetleri:

Konsept Proje

Proje Mimar Cemal Mutlu ile ortak geliştirilmiştir.

ARAZİ VERİLERİ VE YERLEŞİM KRİTERLERİ

Proje geliştirme alanı, dört tarafından imar yolu ile çevrilmiş kendi içinde bütün bir adadır. Etrafında iki katlı villalardan oluşan yerleşkeler mevcuttur ve komşu parsellerde aynı tür gelişme öngörülmektedir. Nispeten düz sayılabilecek alan belirgin bir manzara yönü önermemektedir. Vaziyet planı oluşturulurken ulaşılmaya çalışılan ana hedef yerleşim içinde zorunlu olmadıkça (itfaiye, ambulans engelli aracı nakliye ve çöp toplama aracı dışında) , taşıt trafiğine açık olmamasıdır. Yerleşim çeperdeki dış yoldan giriş sağlayan ünitelerden ve iç ünitelerden oluşmaktadır. Trafik yoğunluğunu ve kapalı otopark alanını azaltmak için dış çeperdeki üniteler araç parklarını önlerinde yoldan çekilmiş şekilde oluşturmakta, iç üniteler ise ana girişten hemen sonra yerleştirilen kapalı otoparka yönlenmektedir.  Böylelikle 100 üniteden oluşan sitede ortak alanlar ve sosyal tesise yaya olarak ulaşılabilmekte ve özellikle çocuklar ve yaşlılar için tüm yerleşim, araç trafiğinden arınmış güvenli bir alana dönüşmektedir.

SOSYAL MERKEZ

Girişten sonra düz bir yol ile ulaşılan sosyal merkez, zemin katta basit bir kapalı kantin ve yönetim odasından oluşmaktadır. Geniş bir oturulabilir bahçeye sahiptir. Kapalı otoparktan zemine çıkılan merdiven ve asansöre bağlı çalışıyor. Bodrum katta ise kantin tuvalet ve depoları dışında bir spor merkezi bulunmaktadır. Spor merkezi çökmüş bahçe ile temiz hava irtibatlı ve zemindeki süs havuzu altına konan camdan farklı bir gün ışığı alıyor. 

ÜNİTELERİN TASARIM KRİTERLERİ

Arsa boyutları ve yapı çekme mesafeleri nedeni ile en fazla ünitenin ince uzun bir plan tipi seçilerek oluşturulabileceği görüldü. Ünite girişlerinin ortada geliştirilmesi, zeminde, üst katta ve hatta çatıda farklı kullanım bölgeleri oluşturulmasına imkân tanıdı.

bottom of page