top of page

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası  ,2010 

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

 

Proje arsasının güney batı tarafında kalan dört yol kavşağı, buraya yapılacak DTSO Hizmet Binasının en çok algılanacağı, hareketli ve geniş açık alan olmasından ötürü yönlenme açısından önemli bir referans teşkil etmektedir. Yine imar durumundaki bu kavşağa bakan ve dairesel bir kıvrım oluşturan bu köşe parselin formunun bina mimarisine yansıtılması düşünülmüş, tasarım bu bağlamda geliştirilmiştir.

Düzce’nin soğuk iklimi gözönüne alındığında, yapılacak binanın genel yaşam mekanlarının içe dönük olduğu kompakt ama şeffaf, tüm mekanlarının gün ışığından azami istifade edilen bir çözüm anlayışı geliştirilmiştir. Bu doğrultuda arsanın merkezinde doğu batı yönünde bir omurga şeklinde sirkülasyon aksı oluşturulmuş, ofisler ışık konforu gözetilerek doğuya ve batıya kapalı, kuzeye ve güneye cepheli çözülmüştür.

Bina 1 bodrum, zemin, 2 normal kat ve 1 çatı katı olmak üzere toplam 5 kattan oluşur. Binanın zemin katı kotu arsa kotuyla aynıdır. Binanın protokol ve ana girişleri güney cephesinden, genel tesis girişi ise doğu tarafından verilmiştir.  Protokol girişi ve ana giriş arasında sergi holü yer almaktadır. Üye bekleme alanı orta bölümde yer almaktadır. Çok amaçlı salonun ve yemek salonunun fuayeleri ortaktır ve gerektiğinde mutfaktan fuayeye servis verilebilmektedir.

Üyeyle doğrudan ilişkili sicil servisi zemin katta girişe yakın çözülürken, daha az ilişkili genel sekreterlik bölümü birinci katta, yönetim birimleri ise ikinci ve üçüncü katlarda çözülmüştür.

Binanın karşılıklı çıkan iki kollu ana merdiven düşeydeki yoğun sirkülasyonu kaldıracak şekilde tam merkezdedir. Protokol merdiveni ise binanın iç mekanını bütünüyle algılayacak bir noktada, bina omurgasının aksına yerleştirilmiştir.

Sirkülasyon aksındaki galeri boşluklarıyla zemin kattaki üye bekleme, çok amaçlı salon  ve yemek salonu fuayesi, sergi salonu gibi genel mekanlar dahil tüm katlara etkili bir şekilde doğal ışığın alınması sağlanmıştır.

Binanın sütrüktürü betonarmedir. Orta omurgayı oluşturan makaslar çelik konstrüksiyondur.

bottom of page