top of page

Denizli Belediyesi Hizmet Binası  ,2009

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

 

Bina:

Binanın yerleşeceği parsel üç tarafında ara sokaklar ve yapı adalarıyla, kuzey doğu tarafında ise meydan ile çevrili bir arsa olmasından dolayı binanın kolları meydana açılım yapacak şekilde kırılarak iki kol arasında galeri oluşturulmuş  ve meydanın bina içerisinde mekansal olarak sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Giriş katında iki blok arasında merkezdeki bu boşluk belediye binasına girildiğinde bütün mekanların algılanabildiği bir kent lobisi gibi tasarlanmıştır. Galeri boyunca yükselen anıtsal merdivenin altında sergileme birimleri konuşlandırılmıştır.

Belediye binasının iki adet meydan tarafından, bir adet arka taraftan olmak üzere üç ana girişi vardır. Meydan tarafında halk ve başkanlık girişleri, arka taraftan ise sosyal birimler girişi bulunmaktadır. Sosyal birimlerin haftasonu da kullanılacağı düşünülerek ayrı bir giriş tasarlanmış, haftasonu kullanımlarında ziyaretçilerin diğer birimlere ulaşmaması için fuayeler kapılarla ayrılmıştır. Başkanlık biriminin ayrı girişi olmasına rağmen belediye iç işleyişi açısından soyutlanmamış, aksine başkanlık bloğu her katta köprülerle diğer müdürlüklere bağlanmıştır.

Giriş katında halkla birebir ilişkili birimler, vezneler, beyaz masa düşünülmüş, böylece yoğunluk zemin katta çözülerek  bina içi sirkülasyon trafiği minimuma indirilmiştir.

Meclis Salonu binanın içinden ve dışından her noktadan algılanacak şekilde binanın bütününden koparılmış, yükseltilmiş, farklı malzeme kaplanarak ve kütle hiyerarşisi içerisinde en dikkat çekici formla ifade edilerek meclisin önemi vurgulanmış, meydana bakan cephesi tamamen şeffaf yapılarak ve dışarıdan içerinin görünmesi sağlanarak yönetimin açıklığı ve şeffalığı anlatılmak istenmiştir.

Otopark giriş çıkışları arazi kotunun en düşük olduğu noktalarda çözülmüş, böylece uzun rampalardan dolayı oluşacak derin yol çukurlarının önüne geçilmiştir. Meydanın altı 2 kat otopark olarak düşünülmüş, işletme tarafından istenirse belediye binasının altındaki otoparkla birleşebilecek şekilde çözülmüştür. Belediye binasının altındaki otoparktan bina içine ulaşımda kontrol sağlanabilmesi açısından sadece sosyal birimlere ait asansörlerin kullanımı öngörülmüştür.

Mesafeler ve kat yükseklikleri düşünülerek binada 3 adet yangın merdiveni kullanılmıştır. Bütün merdivenlerin zemin katta çıkışları doğrudan bina dışına olacak şekilde çözülmüştür.

Anıt:

Atatürk Anıtı çevreyolundan şehir merkezine yaklaşımda algılanabilirlik açısından uygun bir noktada konumlandırılmış olmasından dolayı mevcut yerinde tutulmuş ve fakat önerilen meydan tasarımı bütünlüğü içerisinde yeniden düzenlenmiştir. Bina yönlenmesinde Anıt referans olarak kabul edilmiştir.

Meydan ve Etkinlik Saçağı:

Önemli günlerde kalabalık kitlelerin meydanda toplanması öngörüldüğünden alan olabildiğince geniş ve boş bırakılmış,  ağırlıklı olarak sert zemin yapılmıştır. Meydanda ayrıca sosyal etkinliği arttırmak için meydanla bütünleşen ve meydana servis sağlayan bir etkinlik saçağı tasarlanmıştır. Bu saçağın altında kente yeni gelenler  için bir kent bilgilendirme ofisi, kafeler, sergileme alanları  ve bir performans alanı düşünülmüştür. Ayrıca meydan altındaki otoparka yaya bağlantısı da buradan sağlanmıştır. Saçağın kuzey tarafındaki alan oturma dinlenme gibi  pasif etkinlik alanı olarak düşünülmüş ve sakin bırakılmıştır. Saçak bu iki alan arasında geçirgen bir sınır oluşturmuştur. Havuzlar binanın çizgilerini meydana taşıyarak kırılma formunu güçlendirirken, yaya sirkülasyonu açısından yönlendirici olmuştur. 

bottom of page