top of page

Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası  ,2008

Mimari Ekip: Hüseyin Yalçın Sağlıkova, Burak Sağlıkova, Korkut Yıldırım

 

 

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

 

Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası projesinin yapımında, yapının kitlesel etkisinde ve  giriş hollerinde, hukukun üstünlüğü, adaletin şeffaflığı, su ögeleri ile ruh temizliği, simgelenmeye çalışılmıştır. Tasarım bu yönde geliştirilmiştir. Ana girişin konik yükselen etkili bir formla çözümlenmesi, tepe ışığı ile hukukun üstünlüğünün insandaki etkisi vurgulanmak istenmiştir. Projenin  çözümünde Ankara' nın iklimsel özellikleri gözönüne alınarak değişik işlevlerdeki ayrı ayrı bloklar yerine, işlevsel blokların bir bütünlük içinde olması öngörülmüştür. Bununla beraber her bölümün kitlesel ifadesini korumaya özen gösterilmiştir. Sosyal tesisler kitlesi, Başkanlık ve genel hizmetler birimlerinin oluşturduğu kitleyi dik keserek içinden geçirilmiş olup, bu iki kitlenin kesişme noktasında ortak bir fuaye oluşturulmuştur. Kesişmenin batı yönünde konferans salonu , doğu yönünde ise yemek salonları yer almaktadır. Kuzey yönünde Başkanlık bölümü , güney yönünde ise savcılıklar ve genel hizmetler , ana giriş yer almaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda Başkanlık ve uzanan genel hizmetler bloğuna 4 adet çok katlı dava daireleri blokları eklemlenmiştir. Binanın doğu tarafında zemin katta bulunan koridor,  çok katlı dava dairelerini  genel hizmet birimlerine ve sosyal tesis birimlerine bağlamaktadır.Yüksek katlardan yangın merdivenleriyle inenler, bu koridordaki  yangın kaçış kapılarından bahçeye çıkabilmektedir. Ayrıca sosyal tesislere de buradan ulaşılmaktadır. Yapının teröre karşı güvenliği hususunda, ana giriş holü, bombalı saldırıların tesirini azaltmak için binadan bağımsız  olarak konik şeklinde betonarme masif bir  yapı olarak  çözümlenmiştir. Binanın üç önemli girişi vardır. Ana giriş ve sosyal tesis girişi batı cephesinde, başkanlık protokol girişi ise diğerlerinin yaya ve araç yoğunluğundan uzak doğu cephesinde yer almaktadır. Yerleşkeye araçla giriş iki yoldan olmaktadır. Kuzeyde Ankara-Eskişehir Devlet Karayolundan başkanlık girişi, batıda yeni açılacak imar yolundan ise  genel girişin yeralması  düşünülmüştür. Açık otoparktan binanın ana girişine ve sosyal tesis girişine kadar üzeri örtülü bir yaya yoluyla ulaşılmaktadır. Binanın bodrumunda bulunan kapalı otoparktan asansörler aracılığıyla katlara çıkılabilmektedir. İnşaat alanı bakımından oldukça büyük olan ve  içinde farklı fonksiyonları barındıran binada 1.4 m tasarım birim ölçüsü olarak kullanılmış, buna uygun olarak dış cephe malzemelerinde ve içeride ise ofis bölüntülerinde belli bir standart modüler bir sistem oluşturulmuştur. Düşey taşıyıcı aks araları 8.4m (6x1.4m) olarak tasarlanmıştır. Bu yapım maliyetleri ve kolaylığı açısından önemli görülmüştür. Ayrıca bodrum katındaki kapalı otopark çözümünde de uygun görülmüştür. Bina, gelecekte artacak olan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak güney yönünde büyüyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Projenin kitlesel şekillenmesinde yapının ana fonksiyonu, ciddiyeti, ve ağırlığı öngörülmüş olup, çağdaş mimarlık anlayışına uygun bir düşünce hakim kılınmıştır. Projede su ögesi oldukça geniş bir düzlemde kullanılmış olup, saflığı, ruh temizliğini, şeffaflığı, adaleti temsil ettiği düşünülmüştür. Kitlesel şekillenmede lüzumsuz, abartılı, geçici formlardan kaçınılmış, fonksiyonel olmayan gereksiz sirkülasyon alanları oluşturmamaya özen gösterilmiştir.

bottom of page