top of page

Cami Projesi  ,2010 

Mimari Ekip: Hüseyin Yalçın Sağlıkova, Burak Sağlıkova, Korkut Yıldırım

 

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

 

Projenin çıkış noktası, tek kaynaktan damlayan bir su damlasının suya düştüğünde oluşturduğu dalgalar gibi, Tanrı’nın emirlerinin de insanlar arasında dalgalar halinde yayılmasını sağlayan dini mekanın formunun bu dairesel hareketlerle oluşturulmasıdır.(Şekil1) Caminin üzerini örten kabuk formu, kubbenin modern bir yorumu olarak ele alınmıştır.

Yapısal Analiz

Ana ibadet mekanı aynı merkeze oturan biri kıble yönünde 26 metre çapında, diğeri kuzeybatı yönünde 30 metre çapında iki yarım kubbenin iç içe geçmesiyle örtülmüştür. Kubbeler güney doğu yönünde 60 derecelik bir açıyla birbirinin içine geçer ki, istenmeyen güneş ışınlarının içeri girmesi engellenerek mekanın sabit bir gün ışığıyla aydınlanmasına olanak verir.

Her iki kubbenin alt kısımları insanların dışarıyı görmesine olanak verecek şekilde açıktır. Caminin içerisinde kadınların namaz kılması için asma kat yapılmıştır.

Avlu örtüsünün çelik kirişleri bir yönde arkadlı yapıya mesnetlenirken diğer tarafta kolonlar üzerine oturur. Caminin kubbe yüksekliği 15 metre, minare yüksekliği 30 metredir. Betonarme kabuk kalınlığı 20 cm.dir.

Mekansal Kurgu ve Algılama

Mihrap, kıble yönündeki yarım kubbeden bir dilim gibi dışarı çıkarak özelleşirken yan açıklıklardan gelen ışık mihrap duvarını aydınlatarak görece daha loş olan iç mekandan ayrışarak yönlenme duygusu uyandırır. Minare, klasik şerefeli minare anlayışından uzak tasarlanırken, özel dini gecelerde yakılmak üzere ışıklı bir hilalle taçlandırılmıştır.

Caminin içinde ve dışında namaz kılınan her alanın yer döşemesi saf düzenine uygun şekilde kaplanacaktır. Gasilhane, imam ve müezzin odaları, toplantı odası, tuvaletlerin olduğu arkadlı yapı avluyu çevreleyerek kuzeyde minareyle sonlanır. Camiyle onu saran bu yapının arasında kalan avlu, son cemaat yeri ve cenaze namazı alanının üzeri kısmen açık bir pergolayla örtülmüştür. Cenaze araç girişi ve gasilhane için güneybatı yönünde müstakil girişler tertiplenmiştir. Bu sayede özellikle cenaze namazı çıkışında oluşacak yoğunluğun cenazelerle birlikte bu taraftan tahliye edilmesi öngörülmüştür. Otopark hem cami ana girişine, hem de cenaze girişine yakın olacak şekilde düzenlenmiştir.

Bitkisel ve yapısal peyzaj düzenlemesinde anafikri vurgulayan ve caminin formunu tamamlayan dairesel formlar devam ettirilmiştir.

bottom of page