top of page

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2016

Vaziyet Planı

Vaziyet Planı

maket

maket

Mimari Müellif: Korkut Yıldırım

Yardımcılar: Yağmur Göksüzoğlu, Hilal Cumhur

 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın yer alacağı alan, kent merkezinin dışında, gelişmesi öngörülen bir bölgede, şehre yukarıdan bakan bir konumda,  ana ulaşım yollarına yakın, etrafında yeni projelerin yapılacağı, çekim merkezi olacak yüksek potansiyele sahip bir noktadadır.

Proje arsası dar kenarı 1.derecede arsanın batısındaki Bulvardan cephe almaktadır.  Manzara yönü ve arsanın uzun kenarı güney yönündedir. Bu bağlamda proje ele alınırken binaya ana yaklaşımın batı tarafındaki  Bulvardan olacağı,  binanın yönlenmesinin ise uzun kenar boyunca ve şehir manzarasına doğru olacağı öngörülmüştür.

Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan arsa yarışma kapsamında elde edilmek istenen binaya göre büyük olduğu görülmüştür. Bu sebeple bina konumlandırılırken arsanın doğu tarafına dayanmış, batı tarafında, ileride ihtiyaç halinde genişlemeye olanak verecek rezerv  bir alan park olarak düzenlenmiştir.

Bina kurgulanırken , batıdaki ana bulvardan binaya yaklaşımı sağlayacak güçlü bir sokak aksı oluşturulması benimsenmiştir. Oluşturulan bu sokak Batıdaki Bulvar, Park, Belediye Binası, Tören Alanı, Kreş, ve Parkı (su deposu alanı) birleştiren önemli bir omurga haline gelmektedir. Binanın farklı fonksiyonların girişleri bu aks üzerinden verilmiştir. Aynı zamanda parka bakan ticari birimlerle bu aksın canlı bir çekim alanı oluşturması düşünülmüştür.

Belediye binalarının kolay ulaşılabilir, mekanların kolay algılanabilir olması gerektiğinden,  binanın plan kurgusu oldukça basit çözülmeye çalışılmıştır.  Ofis bloklarının avlu etrafında kurgulanması,  doğal ışıktan faydalanan cephe yüzeyini arttırmıştır.  Her blokta avlu tarafında oluşturulan galeri boşluğu sayesinde bütün katların algılanabilir olması, atriumun ortasında açık ana merdiven düzenlenerek kolay erişilebilir olması sağlanmıştır. Ofislerin içleri esnek kullanıma olanak verecek şekilde açık ofis olarak düzenlenmiştir.

Meclis Salonu ve Çok Amaçlı Salon geniş açıklıkları sebebiyle statik açıdan üst üste yerleştirilmiştir.  Restaurant, kreş, çok amaçlı salon Belediye binasından bağımsız çalışacak, haftasonları da hizmet verebilecek şekilde düzenlenmiştir. Mesai saatlerinde ulaşılabilirlik açısından herbirinin fuayelerinden, ana binaya bağlantı verilmiştir.

Belediye Hizmet Binasının 1. Bodrum katında kapalı otopark  düzenlenmiştir.

bottom of page